DPH sa odrata od ceny ak sa preukážete európskym daňovým IČ

TJ Low 3-94