DPH sa odrata od ceny ak sa preukážete európskym daňovým IČ

Grzebień Falcon_3_5