DPH sa odrata od ceny ak sa preukážete európskym daňovým IČ

Skórzany pasek do grzebieni