DPH sa odrata od ceny ak sa preukážete európskym daňovým IČ

Ostrzałka JH-1