Tylna oska-koncovka rukoväte – Pin

Cena:

22,76 € (28 € DPH)

Doplňujúce informácie:

Sunbeam/Supershear

NR 1 – SH27451A (bez ložísk) K25/K26
NR 2 – SH37579A (Regal Gun/ Acura) 629 ložisko
NR 3 – 893102 (Blazer/ Viper) 609 ložis

9 ložisko

28.00