Rukoväť Beiyuan C4

Cena:

265.87 € (330,00€ DPH)

Doplňujúce informácie:

Beiuyan C4

má tri ložiská

Tylna oska môžete si vybrať PIN alebo WORM (Slimak)

330.00