Nožnice na paznechty

Cena:

11,69 € (14,37 € DPH)

Doplňujúce informácie:

Nožnice používané na terapeutické a profylaktickéliečbe
kopýt alebo nôh v hospodárskych zvierat. Majú dve ostria
pre rezanie głdkiej povrchovúštruktúru.
Reflexné pružiny pre jednoduché ovládanie nožnicev jednej ruk

14.37