DPH sa odrata od ceny ak sa preukážete európskym daňovým IČ

Proszek Heiniger Pet